links
KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com
KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com

Radio Dukagjini


"Po iu jap një porosi,
Këmba e huaj keq iu rri,
Nuk durohet gjithë vaji i fëmisë,
Çonu të gjithë në shërbim t'lirisë."

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com

RTK Lajmet

Për t’i shikuar lajmet e RTK-së ju nevojitet programi i quajtur Real Player

Nëse e keni të instaluar Real Playerin në sistemin tuaj, atëherë zgjedhni kualitetin për video sinjal, bazuar në lidhjen tuaj të internetit.

Nëse e keni lidhjen e shpejtë të internetit zgjedhëni cilësinë për 256 Kb/Sec

Lajmet sipas orës:

Lajmet e mëngjesit (09:00) Kliko këtu.
Edicioni "Info" (17:00) kliko këtu.

Sqarime:
Nëse keni lidhje të shpejtë të internetit, atëherë mund të zgjedhni kualitetin prej 256kb/sec. Në rast se keni lidhje më të ngadalshme si p.sh. ISDN, duhet ta zgjedhni kualitetin prej 64 kb/sec. Ky kualitet është mesatar.

Ata që kanë lidhje me modem 56kb/sec do duhet të zgjedhin poashtu kualitetin 64kb/sec mirëpo herë pas here mund të ballafaqohen me ndërprerje të sinjalit.

KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com
KeL - Kosova e lirë