links
KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com
KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com

Radio Dukagjini


"Po iu jap një porosi,
Këmba e huaj keq iu rri,
Nuk durohet gjithë vaji i fëmisë,
Çonu të gjithë në shërbim t'lirisë."

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com
Vetëvrasjet në Kosovë

SHKURORËZIMET - KANCERI I SHOQËRISË KOSOVARE

Prishtinë, 08 gusht 2004 (KeL) - Në familjet kosovare ka filluar një krizë e hapur,ka ndodhur një çoroditje e jetës sociale shqiptare, e cila është e panatyrshme dhe abnormale.Dyndja e njerëzve në qytete,jetesa nga ndihmat humanitare,braktisja e punës në bujqësi dhe blegtori,ka krijuar një krizë morale të familjeve,ku konflikti i akumuluar brenda përbrenda martesave shpërtheu fill pas lufte dhe si pasojë e gjithë kësaj kemi shkurorëzimet që janë duke u shkallëzuar vit pas viti. >>>

SHKURORËZIMI NË KOSOVË - EMANCIPIM APO SHKATËRRIM

Prishtinë, 16 Korrik 2003 (KeL) - Gati për çdo dy kurorëzime bëhet një shkurorëzim në Komunën e Prishtinës. Rreth 340 kërkesa për zgjidhjen e martesës apo për shkurorëzim janë paraqitur në gjashtëmujorin e parë të këtij viti në kryeqytet. Të dhënat që i bën të ditura Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka parasysh numrin e çifteve të cilët duan “me letra” të zgjidhin martesën e tyre. >>>

 

KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com

 

KeL - Kosova e lirë