links
KeL - Kosova e lirë www.kosovaelire.com
KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com

Radio Dukagjini


"Po iu jap një porosi,
Këmba e huaj keq iu rri,
Nuk durohet gjithë vaji i fëmisë,
Çonu të gjithë në shërbim t'lirisë."

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Përmbajtja e plotë:

P A R A T H Ë N I E

KREU I
1. SHFAQJA E SHOQËRISË NJERËZORE. PALEOLITI
- Gjurmët më të hershme të jetës njerëzore
- Lindja e gjinisë matriarkale

2. N E O L I T I
- Vendbanimet neolitike
- Ekonomia. Lulëzimi i gjinisë matriarkale
- Arti dhe botëkuptimi
- Grupet etno-kulturore neolitike

3. EPOKA E BRONZIT. KALIMI NË ORGANIZIMIN FISNOR PATRIARKAL
- Gjurmë të kohës së bronzit. Vendbanimet
- Lindja e metalurgjisë së bronzit dhe përparimet në degët e tjera të ekonomisë
- Ndryshimet në strukturën shoqërore
- Botëkuptimi dhe arti

KREU II
SHTHURJA E BASHKËSISË PRIMITIVE (SHEK. XI - V P.E.SONË)

1. ORIGJINA DHE TRUALLI HISTORIK I ILIRËVE
- Teoritë rreth origjinës
- Trualli historik i ilirëve
- Topografia e fiseve më të rëndësishme ilire

2. GJENDJA EKONOMIKO - SHOQËRORE E ILIRËVE
(SHEK. XI-V P.E.SONË)
- Vendbanimet
- Zhvillimi i bujqësisë, i blegtorisë, i zejtarisë dhe i këmbimeve
- Lindja e pronës private dhe diferencimi shoqëror
- Federatat fisnore

3. KULTURA ILIRE
- Njësia dhe veçantitë kulturore lokale
- Gjuha
- Arti dhe botëkuptimi

4. KOLONITË HELENE TË BREGDETIT ILIR
-
Themelimi i kolonive helene dhe marrëdhëniet me botën ilire
- Rendi shoqëror dhe organizimi politik

KREU III
- Shtetet Ilire

1. ZHVILLIMI EKONOMIK E SHOQËROR I ILIRËVE NË SHEK. IV P.E.SONË
- Lindja e qyteteve dhe e jetës qytetare
- Zejtaria, bujqësia e blegtoria
- Tregtia dhe qarkullimi monetar
- Vendosja e skllavopronarisë

2. MBRETËRIA E PARË ILIRE. DINASTIA E BARDHYLIT (FILLIMI I SHEK. IV - 335 P.E.SONË)
- Ardhja në fuqi e Bardhylit

- Fushata maqedone kundër Mbretërisë Ilire
- Kryengritja e vitit 335 p.e.sonë
- Organizimi politik i Mbretërisë Ilire

3. MBRETËRIA E DYTË ILIRE. DINASTIA E GLAUKISË (335-231 P.E.SONË)
- Rimëkëmbja e shtetit ilir
- Shtrirja e sovranitetit mbi Dyrrahun e Apoloninë
- Forcimi i pushtetit mbretëror

4. FUQIZIMI I SKLLAVOPRONARISË
- Lulëzimi i qyteteve. Pamja e tyre
- Rritja e prodhimit zejtar dhe e tregut
- Organizimi shoqëror e politik
- Dyrrahu dhe Apolonia

5. RËNIA E DINASTISË SË GLAUKISË
- Gjendja politike në vitet 270-231

KREU IV
Shteti i Epirit

1. LINDJA E SHTETIT TEK EPIROTËT
- Territori dhe popullsia
- Premisat për krijimin e shtetit në Epir

2. KOINONI (LIDHJA) E MOLOSËVE
- Gjendja ekonomiko-shoqërore dhe kulturore e Epirit në fundin e shek. V dhe gjatë shek. IV p.e.sonë
- Mbretëria e Molosëve gjatë sundimit të Tharypës (423-385 p.e.sonë)
- Lidhja Molose (çereku i parë i shek. IV p.e.sonë). Struktura e saj organizative
- Marrëdhëniet politike të Lidhjes me Maqedoninë

3. ALEANCA (SYMAHIA) EPIROTE
- Formimi i shtetit të epirotëve dhe organizimi politik i tij
- Shteti i ri epirot në çerekun e fundit të shek. IV p.e.sonë
- Epiri në kohën e sundimit të Pirros (297-272 p.e.sonë)
- Pirroja në Itali

- Fundi i sistemit monarkik në Epir

4. LIDHJA EPIROTE
- Organizimi i Lidhjes Epirote dhe karakteri i saj
- Zhvillimi ekonomik dhe politik i Epirit në kohën e Republikës (234/233 - 168 p.e.sonë)

KREU V
SHTETI ILIR - FUQI MESDHETARE

- LUFTËRAT KUNDËR ROMËS (231 - 168)

1. NGJARJET NË PRAG TË LUFTËS ME ROMËN
- Aleanca iliro-maqedone. Sulmi kundër Medionit
- Fushata e vitit 230 kundër Epirit
- Shqetësimet në Romë. Përgatitjet për luftë

2. LUFTA E PARË ILIRO-ROMAKE
- Shkaqet e luftës. Veprimet ushtarake
- Paqja e vitit 228 dhe pasojat e luftës së parë

3. LUFTA E DYTË ILIRO-ROMAKE
- Përpjekjet për t’u shkëputur nga varësia romake. Lufta e dytë
- Lufta për ribashkimin e shtetit ilir

4. LUFTA MAQEDONO-ROMAKE DHE NGJARJET NË ILIRI
- Agresioni i Filipit V kundër Ilirisë
- Koalicioni antimaqedon
- Lufta e dytë maqedono-romake. Dështimi i Filipit V
- Pasojat e luftërave romako-maqedone për Ilirinë

5. LUFTA E TRETË ILIRO- ROMAKE. RËNIA E SHTETIT ILIR
- Gjendja politike në Ballkan e në Iliri pas vitit 196. Ardhja në fuqi e Gentit dhe gjallërimi i forcave antiromake në Iliri
- Përpjekjet për forcimin ekonomik e politik të Mbretërisë
- Politika e jashtme e Gentit
- Lufta e tretë romako-maqedone, veprimet luftarake të vitit 171
- Fushata e Perseut në Iliri në dimrin e vitit 170/169. Aleanca iliro - maqedone
- Lufta e tretë iliro-romake

KREU VI
MBRETËRIA E DARDANISË

- Territori dhe popullsia
- Dardania paraurbane
- Dardanët në shek. IV p.e.sonë. Lindja dhe forcimi i Mbretërisë Dardane
- Bashkëpunimi dardano-romak kundër maqedonëve (Shek. II p.e.sonë)
- Organizimi politik dhe zhvillimi ekonomiko-shoqëror i dardanëve në shek. III-II p.e.sonë
- Mbretëria Dardane në luftën kundër Romës

KREU VII
QËNDRESA E ILIRËVE KUNDËR PUSHTUESVE ROMAKË

1. FEDERATA E DALMATËVE
- Federata e dalmatëve dhe luftërat kundër pushtuesve romakë

2. KRYENGRITJET E ILIRËVE
- Kryengritjet e ilirëve në mesin e shek. I p.e.sonë
- Kryengritja e ilirëve e viteve 6-9 të erës sonë

KREU VIII
ILIRIA NË PERIUDHËN E ZGJERIMIT DHE TË RËNIES SË PERANDORISË ROMAKE

1. GJENDJA EKONOMIKO-SHOQËRORE DHE ADMINISTRIMI I ILIRISË NË SHEK. I-III E.SONË
- Marrëdhëniet agrare. Krijimi i latifondeve
- Qytetet
- Zejtaria, tregtia dhe komunikacioni
- Organizimi administrativ i Ilirisë

2. ILIRIA NË PERIUDHËN E RËNIES SË PERANDORISË ROMAKE
- Kriza e sistemit antik të prodhimit dhe e Perandorisë Romake
- Tiparet e krizës në provincat ilire
- Provincat ilire

3. KULTURA NË PROVINCAT ILIRE
- Kultura në shekujt e parë të erës sonë
- Kultura në kohën e vonë antike (shek. IV-VI)
- Qëndresa e ilirëve ndaj romanizimit

 

KeL - Kosova e lirë - www.kosovaelire.com
KeL - Kosova e lirë